Contact opnemen

Het eerste contact wordt meestal via de mail of telefonisch gelegd. Bellen is prettig, dan kunnen we over en weer vragen stellen en een eerste indruk krijgen van elkaar. Indien gewenst, maken we een afspraak.

Kennismaken

Als een kind voor de eerste keer langskomt, praat ik met de ouders/verzorgers en het kind en bespreken we op welk gebied het kind ondersteuning nodig heeft. Ik doe een aantal testjes en stel veel vragen. Vervolgens maken we een telefonische afspraak, ongeveer een week later, zodat ik de tijd heb om alles wat ik heb gehoord en gezien te verwerken in een plan. Bovendien krijgen kind en ouders zo ook de gelegenheid om rustig na te praten over de afspraak. We bespreken tijdens dit telefoongesprek bijvoorbeeld methodieken die voor het kind helpend kunnen zijn en hoe een eventueel ondersteuningstraject er uit zou kunnen zien.

Begeleiding

Dit is altijd maatwerk en het is moeilijk om van tevoren in te schatten hoe lang de begeleiding gaat duren. De begeleiding kan bestaan uit reflex-integratie, bijspijkeren (remedial teaching), leren leren of een combinatie van methodieken. De eerste paar keren plannen we elke week of om de week een afspraak. Daarna zit er meestal wat meer tijd tussen de afspraken. Thuis oefenen kan deel uitmaken van het traject. Dit versnelt het proces vaak aanzienlijk. Een afspraak duurt ongeveer een uur en kost 48 euro. Kosteloos afzeggen is mogelijk tot 24 uur voor de afspraak.

Afsluiten

Na elke afspraak besluiten we of er een vervolg moet komen. Afsluiting van de begeleiding vindt meestal plaats omdat het kind flinke stappen heeft gezet. Het kan ook voorkomen dat we tot de conclusie komen dat we geen verdere vooruitgang zien. Natuurlijk ga ik er van uit dat we op een prettige manier samen zullen werken aan de ontwikkeling van uw kind. Mocht u toch ontevreden zijn, dan kan de begeleiding op elk moment worden stopgezet, wel graag met opgave van reden.

contact

Vraagt u zich af of praktijk Wiis iets kan betekenen voor uw kind?