Er zijn diverse redenen te bedenken waarom er bij uw (hoog)begaafde kind niet uitkomt wat er in zit. Concentratieproblemen (bestaan die eigenlijk wel?), reflexrestanten en faalangst zijn daar enkele voorbeelden van. We gaan samen op zoek naar ‘the missing link’ en kijken wat er nodig is om dit op te lossen.