Hoogbegaafde kinderen maken onbewust gebruik van de ‘begripsroute’ om op antwoorden te komen in plaats van de ‘geheugenroute’, waardoor het automatiseren nooit is geoefend. Op een bepaald moment (vaak op het voortgezet onderwijs) ondervinden ze hier hinder van, bijvoorbeeld bij het leren van Franse woordjes of bij rekenen/wiskunde. Het kind krijgt moeite om het tempo bij te houden of wordt onzeker, waardoor faalangst op de loer ligt. Ook kan de motivatie compleet verdwijnen doordat uw kind cijfers haalt die niet bij hem/haar passen. Door de te onderzoeken waar de hiaten zitten en hier gericht op in te zetten, worden de hiaten opgevuld en krijgt het kind weer het vertrouwen in zichzelf. Met behulp van bepaalde methodieken leer ik de kinderen alsnog automatiseren, zodat ze zelfstandig verder kunnen.