Door mijn jarenlange onderwijservaring kom ik er vaak snel achter waar de hiaten in de lesstof zitten en weet ik hoe ik ze aan kan pakken. Vaak zijn er problemen met het automatiseren. Hoogbegaafde kinderen maken onbewust gebruik van de ‘begripsroute’ om op antwoorden te komen in plaats van de ‘geheugenroute’, waardoor het automatiseren nooit is geoefend. Op een bepaald moment (vaak op het voortgezet onderwijs) ondervinden ze hier hinder van, bijvoorbeeld bij het leren van Franse woordjes of bij rekenen/wiskunde. Met behulp van bepaalde methodieken leer ik de kinderen alsnog automatiseren.

voorbeeld methodes:

Kernvisie:

Hoogbegaafde kinderen denken vaak top-down en in beelden. Voor hen kan het moeilijk zijn om grip op de lesstof te krijgen op de manier zoals die wordt aangeboden. Ze werken vanuit het grote geheel terwijl op school de lesstof stap voor stap wordt opgebouwd. De Kernvisie-methode werkt heel goed voor deze kinderen. Deze methode maakt van het leerprobleem (beelddenken) juist een leertalent en helpt kinderen vooruit door gebruik te maken van hun kwaliteiten.

Jamara rekencoach:

Voor kinderen die moeite hebben met rekenen kan ik eventueel de Jamara methode inzetten. Deze methode helpt kinderen om opnieuw, alsnog of beter te leren rekenen door een zeer stevige basis leggen. Een basis die in de eerste schooljaren gelegd had moeten worden: hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden. Deze onderdelen pakt Jamara als eerste aan door een eenduidige strategie te hanteren, met zo weinig mogelijk handelingen en zo weinig mogelijk taal.